Baznīcas

Okras-baznica
     Okras Svētā Hieronima Romas katoļu baznīca
Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Dagdas novada Andrupenes pagasta Vecokrā.

Lugsanas-namins     Lūgšanu namiņš 
Bērziņu pagasta Andžānos pie ceļa atrodas lūgšanu namiņš, šeit jebkurš ceļinieks var rast sirds mieru šajā steidzīgajā un mainīgajā dzīvē.

dagda.p.bazn     Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja Pareizticīgo baznīcu
Sāka būvēt 1914. gadā. Ideja uzcelt dievnamu radās mācītājam Nikonoram Trubeckojam, jo uz to brīdi miestā nebija neviena lūgšanas nama, taču ticīgo iedzīvotāju bija vairāk par četriem simtiem.