2021.gada vasarā biedrība atpūšas un viesus neuzņem. Aicinām iepazīties ar blakus esošo piedāvājumu Dagdas apkārtnē un citur Latgalē!

 

Biedrības darbības mērķis – Latgales kultūras mantojuma izpēte un tā radoša komunikācija Latvijā un starptautiski. Biedrība pēta un izzina Latgales kultūras mantojumu, īstenojot dažādas aktivitātes kultūras, dabas un nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Viens no uzdevumiem ir saglabāt, popularizēt un veicināt izpratni par seno un tradicionālo dzīvesveidu un vērtībām Latgales kultūrtelpā, veicināt Latgales kultūras mantojumā balstītu jaunradi, popularizēt senās un tradicionālās amatu prasmes, tajās izmantoto materiālu un tehniku lietojumu lietišķajā mākslā un sadzīvē šodien. 

 

Melnās keramikas ceplis

Iespēja uzzināt melnās jeb svēpētās keramikas tapšanas procesu, gūt ieskatu pasaules keramikas daudzveidībā un Latgales keramikas vēsturē. Cepļa apskate un māla veidošanas darbnīcas.

 

Senču sadzīvē lietotie augi

Ieskats dažādo vietējo augu daudzveidībā, ko agrāk ikdienā un īpašos notikumos lietojuši mūsu senči. Zāļu tējas, tekstila augi un dziedniecībā izmantotie augi.

 

Alus vārīšana

Stāstījums par vienu no senākajām alus vārīšanas tehnikām (ar nokaitētiem akmeņiem), kas vēl aizvien dažās vietās Latgalē tiek praktizēta.

Radošās darbnīcas

Iepriekš piesakoties, iespēja vienoties par dažāda veida radošajām darbnīcām, piemēram, celu jostiņu aušana, dekoratīvu rotājumu veidošana no dabiskiem materiāliem. Optimālais cilvēku skaits darbnīcās - līdz 10 personām.

Ekskursijas un aktivitātes iespējamas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos!

2021.gada vasarā biedrība atpūšas un viesus neuzņem. Aicinām iepazīties ar blakus esošo piedāvājumu Dagdas apkārtnē un visā Latgalē! 
Adrese: "Ezermaļi", Oloveca, Andrupenes pag., Krāslavas novads, LV-5687.