Nacionālā parka teritorijā drīkst brīvi staigāt, ogot, sēņot, vērot ainavas,
augus, putnus un dzīvniekus, braukt ar velosipēdu,  airu un burulaivām. 
 
 GPS: 56.18768, 27.60787
Ar automašīnu drīkst braukt tikai pa vispārējās lietošanas ceļiem.
Ugunskuru kurināšana ir atļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās.  
 

 VIDES PIEEJAMĪBA 

Pieejams personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

MAKSA        Bezmaksas

ATVĒRTS    24/7; I-XII

APVIDUS     Meži/ ozoli

LABIEKĀRTOJUMS     WC, lapene, ugunskura vieta

 
NOKĻŪŠANA

Braucot pa Dagdas – Rēzeknes ceļu, Ezerniekos jānogriežas uz Andzeļiem. Apmēram pēc 5 km ceļa labajā pusē – stāvlaukums, no kura redzama atpūtas vieta.

Braucot no Andrupenes, Piloru ozolu audze atrodama posmā starp Andzeļiem un Ezerniekiem.

CITA NODERĪGA INFO

Dagdas tūrisma informācijas punkts, tel.: +371 25727379

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvalde

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.  (https://www.daba.gov.lv/lv/piloru-ozolu-audze