Grumuškas meža takā var sajust senatnes elpu.

 GPS: 56.18244, 27.53412

Adrese:  Jukumi, Andzeļu pagasts, Krāslavas novads.

APRAKSTS

Jukumu Grumuškas kalns-pilskalns ir ar mežu apaudzis 500 metrus garš pakalns. Orientēts austrumu-rietumu virzienā.  Kalna abos galos izvietoti pilskalni. Pilskalni minēti 1925. gadā, 1941. gadā tos plašāk aprakstīja Pēteris Stepiņš. Austrumu gala pilskalns tradicionāli tiek saukts par I, bet rietumu gala - par Jukumu Grumuškas kalnu-pilskalnu II. Pakalna austrumu kalns ir augstāks un platāks par rietumos esošo. Ziemeļu nogāze ir ļoti stāva, bet dienvidu - lēzenāka. Pilskalna abi gali nocietināti ar grāvju un vaļņu sistēmu.

https://www.latvijas-pilskalni.lv/jukumu-grumuskas-kalns-pilskalns-1/

https://www.latvijas-pilskalni.lv/jukumu-grumuskas-kalns-pilskalns-2/

PĀRVIETOŠANĀS

Nav pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS   ~ 45 min.

GARUMS       1,9 km

MAKSA         bezmaksas

ATVĒRTA      24/7, I-XII

VEIDS           Apļveida

TAKAS SHĒMA    Takas shēma

MARĶĒJUMS     Marķēta, ir  izvietotas norādes.

APVIDUS       Mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE    1/5

SEGUMS     Dabīgais segums un meža ceļš..

NOKĻŪŠANA

  • Pa ceļu V609 trīspadsmitajā km norāde uz Jukumu Grumušku kalna-pilskalna taka. 150m.
  • Pa ceļu V616 no Ezernieku puses Andzeļu centrā pagrieziens uz  Rokoliem. Jāseko norādei Jukumu Grumušku kalna-pilskalna taka 3,3 km, tālāk pa lauku ceļu līdz nākamajai norādei 1,2 km, kas aizvedīs uz takas sākumu.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

(https://www.daba.gov.lv/lv/jukumu-grumuskas-kalna-pilskalna-taka).

grum1 grum2