Grumusku takaGrumušku meža takā var sajust senatnes elpu.

APRAKSTS

Jukumu Grumuškas kalns-pilskalns ir ar mežu apaudzis 500 metrus garš pakalns. Orientēts austrumu-rietumu virzienā.  Kalna abos galos izvietoti pilskalni. Pilskalni minēti 1925. gadā, 1941. gadā tos plašāk aprakstīja Pēteris Stepiņš. Austrumu gala pilskalns tradicionāli tiek saukts par I, bet rietumu gala - par Jukumu Grumuškas kalnu-pilskalnu II. Pakalna austrumu kalns ir augstāks un platāks par rietumos esošo. Ziemeļu nogāze ir ļoti stāva, bet dienvidu - lēzenāka. Pilskalna abi gali nocietināti ar grāvju un vaļņu sistēmu.

PĀRVIETOŠANĀS

Nav pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

PIEKĻUVES IESPĒJA     Āraišu ezerpils

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS   ~ 45 min.

GARUMS    1,9 km

MAKSA      bezmaksas

ATVĒRTA    24/7, I-XII

VEIDS       Apļveida

TAKAS SHĒMA    Takas shēma

MARĶĒJUMS     Marķēta, ir  izvietotas norādes.

APVIDUS       Mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE    1/5

SEGUMS     Dabīgais segums un meža ceļš..

LABIEKĀRTOJUMS    infocentrs

NOKĻŪŠANA

  • Pa ceļu V609 trīspadsmitajā km norāde uz Jukumu Grumušku kalna-pilskalna taka. 150m.
  • Pa ceļu V616 no Ezernieku puses Andzeļu centrā pagrieziens uz  Rokoliem. Jāseko norādei Jukumu Grumušku kalna-pilskalna taka 3,3 km, tālāk pa lauku ceļu līdz nākamajai norādei 1,2 km, kas aizvedīs uz takas sākumu.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Jukumu Grumuškas kalna-pilskalna taka

CITA NODERĪGA INFO

Tūrisma informācija Dagdas novadā

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

(https://www.daba.gov.lv/lv/jukumu-grumuskas-kalna-pilskalna-taka).

 

Adrese:  Jukumi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads.

grum1 grum2
 

 

https://www.google.lv/maps/search/Jukumu+Grumu%C5%A1kas/@56.1840144,27.5233634,15.25z