Konsekrēta 1819. gadā. 
Tā ir viennavas krustveida celtne 22 m gara un 10 m plata. Baznīcā ir 4 altāri. Vienā altarī Jaunavas Marijas un sv. Helēnas gleznas un sv. Franciska un sv. Antona statujas. Otrajā altārī Kristus transfigurācijas un sv. Jura glezna, trešajā altārī Sv. Pētera un Pāvila un sv. Izidora gleznas.
GPS: 56.0276964, 27.6208085
     Pirmā baznīca Asūne celta 1680. gadā ar jezuītu gādību un naudu šim mēķim ziedojis Prūsijas karalis Jānis III. Draudzes metriku grāmatas iznāk no 1695. gada. Asūnes prāvests piederēja pie četriem prāvestiem (arī Daugavpils, Ludzas un Viļakas), kas bija arhibīskapa S. Siestženceviča padomnieki.
 

Prāvests: TURONOKS PĀVELS
Mob.tālr.: +371 26373755
Sv.Mise: svētd. pl. 10.00

Adrese: Miera iela 3, Asūne, Asūnes pagasts, Krāslavas novads