Celta 1814. gadā kā Dagdas dievnama filiāle.
Ar vietējo iedzīvotāju atbalstu un ieguldīto lielo darbu baznīca tika
atjaunota 1993.gadā. Tā ir akmeņu mūra celtne Dagdas – Bukmuižas lielceļa malā, kas
padomju gados bija atņemta ticīgajiem.
 
 Tel.: +371 25727379; +371 25709610
 
Adrese: Novomisļi (Jaundome), Ezernieku pagasts, Krāslavas novads
 
GPS: 56.142321, 27.626922