Celta 1814. gadā kā Dagdas dievnama filiāle. Ar vietējo iedzīvotāju atbalstu un ieguldīto lielo darbu baznīca tika atjaunota 1993.gadā. Tā ir akmeņu mūra celtne Dagdas – Bukmuižas lielceļa malā, kas padomju gados bija atņemta ticīgajiem.
 
 
 Mob.t.: +371 25727379; +371 28707260

Adrese: Novomisļi, Ezernieku pagasts

GPS: 56.142297; 27.626813