Bolto kapela     Sv. Erceņģeļa Miķeļa Boltō kapela
Celta 1814. gadā kā Dagdas dievnama filiāle. Ar vietējo iedzīvotāju atbalstu un ieguldīto lielo darbu baznīca tika atjaunota 1993.gadā. Tā ir akmeņu mūra celtne Dagdas – Bukmuižas lielceļa malā, kas padomju gados bija atņemta ticīgajiem.
 
 
 Mob.t.: +371 25960309

Adrese: Novomisļi, Ezernieku pagasts

GPS: 56.1424060; 27.6268833